Lebron says:
You're leaving BX and going to...

https://youtu.be/S9cq8z0Ji0E

:iseeyouplaya3: